fbpx

Tannforsikring for din bedrift

Tannforsikring for virksomheter

Gi trygghet til dine ansatte/meldemmer. 

Tannforsikring bidrar til raskere behandling, og gir rett til dekning av behandlingskostnadene.

Din Tannforsikring

Vi kan tilby ulike forsikringsløsninger tilpasset din virksomhet, størrelse og behov. Dekning opp til 80 prosent av behandlingstakster, noe som gir dine ansatte/medlemmer dekning til omtrent 90 prosent av alle ulike behandlinger som utføres i Norge. Dekningen er gyldig fra og med tegningstidspunktet, tidligere skader og behandlingsbehov vil dermed automatisk bli dekket innunder denne virksomhetsavtalen. Dette gjelder ikke protetikk (kroner, broer, implantatet osv.), her vil kun nye skader etter tegningstidspunktet bli dekket. Vil du høre mer kan du kontakte Din Tannforsikring på 33221622 eller info@dintannforsikring.no.

Den perfekte fordelen for deg og personalet/medlemmene

En sykefraværsdag koster omtrent det samme som et helt år med tannforsikring. Med tannforsikring sikrer du at dine ansatte/medlemmer får riktig behandling til riktig tid, nettopp for å unngå at små skader blir større over tid. Du bidrar aktivt til å redusere sykefraværet i din virksomhet.

Dette er den mest brukte forsikringen våre eksisterende kunder har til stor glede både for virksomheten og personalet.

Forsikringen dekker følgende områeder:

 • Fyllinger
 • Ekstraksjoner
 • Rotbehandling
 • Kroner
 • Kirurgi
 • Periodonittbehandling
 • Røntgen
 • Bedøvelse

Gode grunner til å tegne tannforsikring

For ansatte/personalet

 • Det er en personalgode som påvriker de ansattes personlige økonomi
 • Det er skattefri utbetaling til de ansatte
 • Koster fra kun kr. X pr. medarbeider

For virksomheten

 • Virksomheten kan motta skattefordeler
 • Sikrer de ansattes/medlemmenes langsiktige fysiske helse
 • Bidrar til å redusere medarbeidernes hjerte- og karsykdom
 • Tidlig diagnostisering av diabetes, samt mer alvorlige munnkreftdiagnoser
 • Øker virksomhetens CSR-verdi
 • Reduserer det langsiktige legemeldte sykefraværet
 • Lik behandlingsmulighet for samtlige i virksomheten uavhengig av lønnstrinn
Tannforsikring for bedrifter

Samarbeidspartnere

Din Tannforsikring samarbeider både med forsikringsselskaper og forsikringsmeglere. Har din virksomhet avtale med et annet forsikringsselskap kan vi alltids inngå dialog med selskapet for å bundle din avtale. Vi samarbeider dessuten med en rekke tannlegeklinikker over hele landet og kan bistå dere med bedriftsavtale også i disse klinikkene. Kontakt oss for nærmere informasjon.